foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Minh Siêu.

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2008.

Mô tả: 637Tr, kích thước: 20cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Kim Liên - mảnh đất giàu truyền thống. 2/ Di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. 3/ Nhà cụ Hoàng Đường. 4/ Nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân. 5/ Nhà ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. 6/ Lò rèn cố điền. 7/ Giếng cốc. 8/ Nhà Thầy Cử Vương. 9/ Cây đa và sân vận động Làng Sen.10/ Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. 11/ Nhà thờ họ Nguyễn Sinh. 12/ Nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Bác Hồ.

Tác giả: Đào Hùng, Dương Trung Quốc.

Nhà xuất bản: Văn hóa Sài gòn. Năm XB: 2005.

Mô tả: 947Tr, kích thước: 14,5 x 20,5 cm. Số định danh:

Nội dung:

Nói về Hồ Chí Minh, từ năm 1960 đồng chí Trường Chinh đã viết: "Người tiêu biểu nhất cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Người đã phát huy đạo đức truyền thống phương Đông là trí, nhân, dũng trên một cơ sở hoàn toàn mới". Chính vì vậy mà Hồ Chí Minh luôn luôn là chủ đề hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu không những về các mặt tư tưởng, chính trị mà còn về văn hóa và tiểu sử cuộc đời. Không những các nhà nghiên cứu Việt Nam mà còn có nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài quan tâm. Những công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ dựa trên các trước tác, mà còn gắn với các hoạt động cụ thể trong cuộc đời còn nhiều ẩn số của Người, đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức trong việc sưu tầm xác minh. Trong những năm qua, tạp chí Xưa & Nay đã dành một vị trí quan trọng cho các bài viết về Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: nghiên cứu tư tưởng chính trị, xã hội và văn hóa, đóng góp những tư liệu mới về cuộc đời hoạt động phong phú của Người, cung cấp những tài liệu đánh giá nhận định của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau mười năm tồn tại của tạp chí, số lượng bài viết về Hồ Chí Minh tập hợp lại quả thật là phong phú.

Để giúp bạn đọc tiện tham khảo, chúng tôi đã biên tập những bài viết đó trong tập sách nhan đề là Hồ Chí Minh, hiện thân văn hóa hòa bình. Qua đây, các bạn có thể thấy tính phong phú của những bài viết về Hồ Chí Minh, nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi không thể sắp xếp theo một kết cấu chặt chẽ theo chủ đề. Mong được bạn đọc thông cảm.

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2010.

Mô tả: 248Tr, kích thước: 14,5 x 20,4 cm. Số định danh:

Nội dung:

Tập sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất, gồm các bài giới thiệu chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng lời văn truyền cảm, chỉ với một số bài viết ngắn , đã khắc họa chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tinh tế. Đó là chân dung của một tâm hồn vĩ đại, một nhân cách giản dị, lão thực, hòa mình với thiên nhiên, yêu thương đồng bào mình và giai cấp lao động cần lao được kết tinh từ cội nguồn chủ nghĩa yêu nước truyền thống của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Đây cũng chính là nguồn gốc để hình thành tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ.

Phần thứ hai, gồm các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Với một cách nhìn biện chứng và phân tích sâu sắc, những giá trị của tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của bậc vĩ nhân - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh - đã được hệ thống hóa, vừa mở rộng và đào sâu; khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tác giả: Bá Ngọc.

Nhà xuất bản: Nghệ An. Năm XB: 2004.

Mô tả: 222Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Quê hương và sự nghiệp. Phần 2: Đi tìm đường cứu nước. Những hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Phần 3: Thành lập mặt trận Việt Minh - Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Sáng lập Nước Việt Nam Dân chủ Công hòa. Phần 4: Xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Phần 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).Phần 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân đồng lòng xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Phần 7: Trọn cuộc đời 79 mùa xuân.

Một số mẩu chuyện về đời sống hằng ngày của Bác Hồ.

Tác giả: PGS. TS. Phạm Xanh.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2002.

Mô tả: 243Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Thời đại và Hồ Chí Minh. Phần 2: Hồ Chí Minh và dân tộc. Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn