foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: PGS. TS. Phạm Xanh.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2002.

Mô tả: 243Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Thời đại và Hồ Chí Minh. Phần 2: Hồ Chí Minh và dân tộc. Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn