foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Kim đồng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 12 x 19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Trong đời tôi một bình minh đã đến. 2/ Người Hà Nội nhớ Bác. 3/ Kỷ niệm về những lần gặp Bác Hồ. 4/ Những ngày đầu ở Bắc bộ phủ. 5/ Những lời Bác dạy. 6/ Đến bây giờ mới thấy đây... Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 7/ Những ngày đầu gần Bác. 8/ Nhớ lại những lần được gặp và nhận thư của Bác. 9/ Lần đầu được Bác đọc thơ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn