foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung (chủ biên), PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Võ Trí Hảo.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, năm: 2014. Mô tả: 304 trang, 24cm. Số định danh: 351.597/ D513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Lý luận chung về văn bản và soạn thảo văn bản. Chương 2. Phân loại văn bản. Chương 3. Khái niệm kỹ thuật soạn thảo, những yêu cầu của soạn thảo văn bản. Chương 4. Thể thức văn bản. Chương 5. Văn phong và ngữ pháp. Chương 6. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chương 7. Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật. Chương 8. Soạn thảo văn bản hành chính. Chương 9. Phát hành, luân chuyển, lưu trữ, tiêu hủy văn bản.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn