foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Qưới; TS. Nguyễn Quốc Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.1709597/ Qu462. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng việc xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Truyền Em; TS. Mai Đình Lâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.609597/ E202. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm làm rõ thực trạng hoạt động BDVC trong các bệnh viện công lập tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Loan; PGS. TS. Tạ Thị Thanh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.12019/ L406. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về thực trạng động lực làm việc của viên chức cũng như thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho viên chức các trường cao đẳng trên địa tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm khuyến khích, tạo động lực làm việc cho viên chức các trường cao đẳng trên địa bàn Tỉnh, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế.

Tác giả: Nguyễn Thúy Huỳnh; PGS. TS. Tạ Thị Thanh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.8/ H531. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, luận văn sẽ đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế.

Tác giả: Nguyễn Văn Đội; TS. Hà Quang Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.66/ Đ452. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý luận về động lực, tạo động lực làm việc và từ phân tích thực trạng động lực và tạo động lực làm việc cho công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn