foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Duy Thu; PGS. TS. Bùi Lê Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624.1834/ Th500. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu ứng dụng cốt liệu nhẹ vào sản xuất bê tông nhẹ từ cốt liệu nhẹ cho đường giao thông nông thôn IV, V từ nguồn vật liệu địa phương và sử dụng tro bay như thành phần thay thế xi măng trong cấp phối của bê tông được sản xuất trong nghiên cứu.

 

Tác giả: Trần Thanh Duy; TS. Nguyễn Thanh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 625.8/ D522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các hoạt động quản lý xây dựng theo vòng đời dự án có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình giao thông, kết cấu mặt đường láng nhựa. Xác định các yếu tố quản lý theo vòng đời dự án gây ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ mặt đường láng nhựa tại Trà Vinh. Hệ thống hoá và xây dựng biểu đồ xương cá cho nhóm yếu tố quản lý gây ảnh hưởng lớn tại mỗi giai đoạn của vòng đời dự án. Qua đó đề xuất giải pháp để cải thiện chất lượng và tuổi thọ mặt đường láng nhựa tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Hiền Tân; TS. Nguyễn Thanh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.60959786/ T121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các hoạt động xây dựng trong các giai đoạn theo vòng đời dự án. Xác định các hoạt động ảnh hưởng đển tiến độ thực hiện dự án. Hệ thống hoá các yếu tố có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, biểu diễn dưới dạng biểu đồ xương cá. Phân tích đánh giá các yếu tổ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo vòng đời dự án.

 

Tác giả: Bùi Kim Long; TS. Nguyễn Thanh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624/ L431. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các hoạt động xây dựng trong các giai đoạn theo vòng đời dự án. Xác định các hoạt động ảnh hưởng đển chất lượng công trình. Hệ thống hoá các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biểu diễn dưới dạng biểu đồ xương cá. Phân tích, đánh giá các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo vòng đời dự án.

 

Tác giả: Trần Lê Trân; PGS. TS. Bùi Lê Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 620.137/ Tr121. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu chế tạo bê tông có khả năng chống thấm cao cho kết cấu mố trụ cầu từ nguồn vật liệu địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn