foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Chí Công; TS. BS. Trần Kiến Vũ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ C455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực y tế của Bệnh viện Sản – Nhi năm 2022. Xác định một số yếu tố liên quan đến công tác quản lý nguồn nhân lực Bệnh viện Sản – Nhi năm 2022.

 

Tác giả: Lê Quang Thái; TS. BS. Cao Mỹ Phượng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.19613208/ Th103. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Kết quả quản lý người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Trà Vinh. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Trần Đức Linh; TS. BS. Trần Kiến Vũ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.2/ L312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá kết quả quản lý bệnh tăng huyết áp ở các trạm y tế xã, phường, thị trấn năm 2022 tại tỉnh Trà Vinh. Mô tả các yếu tố liên quan đến kết quả quản lý bệnh tăng huyết áp tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn năm 2022 tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lâm Nguyễn Khánh Loan; TS. BS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.2/ L406. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao được quản lý điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đánh giá kết quả công tác quản lý sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao được quản lý điều trị tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Mô tả một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị bệnh nhân lao được quản lý điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

 

Tác giả: Trần Văn Lựa; PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ L551. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ cơ cấu chi phí thanh toán Bảo hiểm y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Xác định tỷ lệ thu từ Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Phân tích một số nguyên nhân từ chối thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn