foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Thu Hà; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.420959786/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, nhận diện thực trạng đời sống tinh thần của đội ngũ công nhân tại KCN Long Đức, tỉnh Trà Vinh, đề tài đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân KCN Long Đức nói riêng, đội ngũ công nhân tại các KCN tỉnh Trà Vinh nói chung trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay của địa phương và cả nước.

 

Tác giả: Trần Thị Kiều Yến; TS. Dương Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959796/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn khảo sát, phân tích hiện trạng một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, để thấy những giá trị tiêu biểu của di tích được hình thành và tồn tại trên vùng đất này. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị tiêu biểu của các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương, phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng để ra sức thi đua, học tập xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tình hình mới.

 

Tác giả: Lê Thị Mộng Nhi; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu nguồn gốc, nghi lễ, ý nghĩa của tín ngưỡng thờ Thần tài – Thổ địa, nhằm khẳng định nét đẹp của tín ngưỡng trong văn hóa của người Việt hiện nay, tại một cộng đồng cư dân. Qua đó cũng để tuyên truyền, phát huy, nét đẹp tín ngưỡng tâm linh của người Việt.

 

Tác giả: Huỳnh Hoàng Ba; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.09597/ B100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua nhiều phương pháp nghiên cứu, luận văn hướng đến quá trình thực hiện các nghi lễ và tìm hiểu về các hoạt động của hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố Cần Thơ, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề như: Hệ thống nghĩa trang người Hoa là nét sáng tạo văn hóa; Hệ thống nghĩa trang người Hoa của từng nhóm phương ngữ có nét đặc trưng riêng; Nghĩa trang người Hoa có sự biến đổi để thích nghi với vùng đất và con người Nam bộ; Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa và các nghi lễ trong nghĩa trang; Hệ thống lại kiến trúc của nghĩa trang người Hoa ở Cần Thơ; Khẳng định giá trị về lịch sử - văn hóa của hệ thống nghĩa trang người Hoa đối với đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh trong cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ qua các nghi lễ liên quan đến nghĩa trang. Cung cấp cho giới nghiên cứu và những ai quan tâm đến dân tộc Hoa ở Cần Thơ một bức tranh toàn cảnh về đời sống cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ; Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý và nghiên cứu về dân tộc Hoa; Đề tài cho thấy một cách chính xác, khách quan về những thành tựu và hạn chế trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố. Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác dân tộc với hoạt động của cácnghĩa trang và công tác quản lý hệ thống nghĩa trang của các Ban Quản lý, Ban Quản trị trong các nghĩa trang, nghĩa địa của người Hoa ở Cần Thơ để hoạt động quản lý nghĩa trang có hiệu quả khoa học hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra các đề xuất giải pháp cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Hoa ở Cần Thơ trong tình hình hiện nay

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Linh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959793/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu lịch sử hình thành, nguồn gốc xuất hiện và sự thực hành nghi lễ thờ cúng cũng như nhận diện đặc trưng của tín ngưỡng thờ Bà Cậu. Từ đó, hình thành bộ tài liệu tham khảo cho người đọc về tín ngưỡng thờ Bà Cậu ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.