foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Tạ Duy Linh; PGS. TS. Phan An, TS. Nguyễn Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 193Tr. Số định danh: 395.2309597 / L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc mô tả, phân tích những biến đổi trong tang thức của đám tang tín đồ người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh, tham chiếu diễn trình thay đổi quan điểm của các Công đồng Công giáo, luận án hướng tới mục đích làm sáng tỏ tính nhập thế của Kitô giáo từ sau Công đồng Vatican II, cụ thể là sự cộng sinh văn hóa giữa nghi lễ Công giáo và phong tục truyền thống dân tộc của người Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ, PGS. TS. Trần Hồng Liên, TS. Phạm Công Khâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 196Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.09597/ Th400. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện yếu tố giá trị văn hóa tộc người, những biểu hiện GTVH của TN Khmer vùng Tây Nam bộ hiện nay và vận dụng những GTVH Khmer TNB vào quá trình xây dựng nông thôn mới nơi họ đang sinh sống. Từ đó, có những dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB và đề xuất những khuyến nghị góp phần phát huy tốt hơn những GTVH Khmer vào xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Thúy An, PGS. TS. Phan An, PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 156Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 304.209597/ A105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: nghiên cứu văn hóa ứng xử với các yếu tố tự nhiên như đất, nước, thời tiết, động vật, thực vật trong văn hóa vật thể và văn hoá phi vật thể của người Khmer; từ đó, phân tích những giá trị trong truyền thống và biến đổi trong cách ứng xử với tự nhiên của người Khmer trước những thách thức về biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay.

 

Tác giả: Lê Văn Hữu, GS. TS. Lê Chí Quế (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.809597/ H566. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống và làm rõ vai trò, đặc điểm, giá trị của dân ca Khmer trong đời sống văn hóa của mình. Qua đó, đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Tác giả: Đặng Thị Thái Anh; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh, biểu hiện cụ thể vấn đề sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của học sinh trong Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh thông qua các hoạt động sáng tạo, hoạt động rèn luyện kỹ năng, hoạt động vui chơi, giải trí và hoạt động vì phúc lợi cộng đồng để thấy được lối sống, tư duy, hưởng thụ, nhận thức, khả năng rèn luyện cũng như chất lượng giáo dục và đào tạo của trường đối với học sinh hiện nay. Ngoài ra, tác giả cho biết những thành tựu và các yếu tố tác động đến sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của học sinh trong Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh. Dựa trên cơ sở đó, đưa ra những khuyến nghị và giải pháp được coi là hiệu quả đúng đắng có khả năng khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong sinh hoạt văn hóa của học sinh trong thời gian rỗi. Từ đó, để việc triển khai tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa trong học sinh phổ thông trong thời gian rỗi được hiệu quả hơn góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện các quan niệm, khắc phục tâm sinh lí, hoàn thiện thể chất, tư tưởng, lối sống, nhận thức, tư duy và thái độ cho học sinh nhà trường được tốt nhất. Và đó còn là cơ sở cho việc cải thiện chất lượng giáo dục từ nhà trường, xã hội đối với các em học sinh. Ngoài ra, nó còn là cơ sở quan trọng giúp cho nhà trường có những kế hoạch, phương pháp tổ chức sinh hoạt văn hóa cho học sinh trong thời gian nhàn rỗi được phù hợp hơn nhằm nâng cao việc định hướng giáo dục thông qua văn hóa phù hợp hơn với nhu cầu thụ hưởng văn hóa và thỏa mãn văn hóa của học sinh. Nhưng đồng thời có thể nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, vừa thúc đẩy tính tích cực học tập của học sinh trong tương lai được tốt hơn.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.