foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lữ Thị Tú Quyên; PGS. TS. GVCC. Lã Thị Bắc Lý (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Qu603. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Giáo dục hành vi ứng xử văn hoá cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua sử dụng tác phẩm văn học. Xây dựng biện pháp sử dụng tác phẩm văn học giáo dục hành vi ứng xử văn hóa cho trẻ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhằm phát huy thế mạnh của văn học góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.

 

Tác giả: Ngô Lê Khánh My; TS. Nguyễn Thị Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ M600. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 4 – 5 tuổi theo hướng tiếp cận STEAM luận văn nghiên cứu và xây dựng một số giờ hoạt động tạo hình cho trẻ 4 – 5 tuổi theo hướng tiếp cận STEAM.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang; TS. Nguyễn Thị Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi làm quen chữ viết tại trường Mẫu giáo Mỹ Long Bắc, nhằm giúp trẻ làm quen chữ viết một cách hiệu quả tốt, góp phần chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo sẵn sàng vào lớp Một.

 

Tác giả: Tô Mai Thi; PGS. TS. GVCC. Lã Thị Bắc Lý (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Th300. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp sử dụng TPVH giáo dục tình yêu biển, đảo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi nhằm giúp trẻ hiểu và thêm yêu quê hương, đất nước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non.

 

Tác giả: Trần Thị Thu Hồng; PGS. TS. GVCC. Lã Thị Bắc Lý (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ H455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề xuất biện pháp sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi nhằm phát huy vai trò của văn học trong giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn