foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Mộng Đầy; TS. Phạm Thị Tuyết (người hướng dẫn).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm: 2017.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786 / Đ126. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu về Công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2015, luận văn phân tích và đánh giá quá trình thực hiện chủ trương, chính sách XĐGN của Đảng và Nhà nước trong toàn tỉnh Trà Vinh nói chung và đối với các DTTS ở Trà Vinh nói riêng. Từ đó tìm ra nguyên nhân của tình trạng đói nghèo và tái nghèo ở Trà Vinh hiện nay, cũng như những giải pháp, cách thức XĐGN hiệu quả, giúp cho các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác hoạch định và thực thi chính sách giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn sắp tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn