foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hữu Châu; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xác minh nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Từ đó, đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả xác minh nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hải; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970664/ H103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn tại tỉnh Bình Thuận về hoạt động của Thanh tra tỉnh trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trên địa bàn. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả đối với hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai của Thanh tra tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Chinh; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ Ch312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận, Luận văn đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

 

Tác giả: Trần Thị Tuyết Huê; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597052/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các qui định của pháp luật về khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Luận văn đi sâu vào trọng tâm là phân tích, đánh giá đúng thực trạng về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện - Từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận. Từ đó tìm ra các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để có những giải pháp đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện, tỉnh Bình Thuận.

 

Tác giả: Biện Anh Huy; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ H522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hành chính về chứng cứ. Trên cơ sở đó, đánh giá về các quy định và việc áp dụng các quy định trên trong thực tiễn và rút ra những hạn chế, vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật về chứng cứ trong tố tụng hành chính.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.