foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Phát; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597082/ Ph110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất đối với các vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Tác giả: Phạm Quốc Hùng; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59708/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, làm rõ các quy định pháp lý, cơ sở lý luận của mô hình tổ chức Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông hiện hành, đối chiếu với thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện những bất cập, so sánh, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, kinh nghiệm địa phương khác, ý kiến chuyên gia để tìm ra giải pháp tinh gọn bộ máy, đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Sở Thông tin và Truyền thông, của bộ máy nhà nước tại địa phương nói chung. Thứ hai, làm rõ các quy định pháp lý, cơ sở lý luận của hoạt động thanh tra nói chung, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông theo pháp luật hiện hành, đối chiếu với thực tiễn, đặt trong bối cảnh khuynh hướng công nghệ 4.0 trên thế giới phát hiện những bất cập, lạc hậu, so sánh tham khảo kinh nghiệm nước ngoài nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Huy; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597082/ H522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính đối với các vi phạm về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới cũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên; TS. Hoàng Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện được những hạn chế và các tồn tại, vướng mắc trong hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn giải quyết khiếu nại đối với những quyết định, hành vi của các chủ thể bị khiếu nại. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

Tác giả: Hồ Ngọc Chiến; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597082/ Ch305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính đối với các vi phạm về sử dụng chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về sử dụng chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.