foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Minh Hiệp; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970686/ H307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xuất phát từ nghiên cứu lý thuyết, các quy định pháp luật và đánh giá thực tiễn công tác tuyển dụng công chức thời gian qua tại tỉnh Bình Phước nói chung và việc tuyển dụng công chức vào làm việc ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh).

 

Tác giả: Phan Thị Vân; TS. Hoàng Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ V121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng cơ sở nhận thức về hoạt động quản lý nhà nước về công chứng; Đánh giá thực trạng và chỉ ra những tồn tại bất cập bộc lộ qua việc áp dụng các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng hiện nay; Dự báo, đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toản; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn nhằm tìm hiểu những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa hành chính, đánh giá thực trạng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa hành chính từ năm 2014 đến năm 2018. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tác giả kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa hành chính tại Bình Phước, góp phần đảm bảo tranh tụng trong xét xử hành chính, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Tác giả: Lê Đức Cường; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, đồng thời phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện. Trên cơ sở đó, đề tài chỉ ra những bất cập, hạn chế, những vấn đề còn tồn đọng và đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện.

 

Tác giả: Đỗ Văn Quyết; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ Qu605. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát với việc bảo vệ quyền con người trong tố tụng hành chính theo pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước, từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát với việc bảo vệ quyền con người trong TTHC trong thời gian tới tại tỉnh Bình Phước.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.