foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Khánh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Toản (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu dao động để xác định hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ I dưới tác dụng của tải trọng di động để góp phần làm sáng tỏ việc sử dụng hệ số động lực trong thiết kế kết cấu cầu.

Tác giả: Đoàn Công Chánh; TS. Lê Khánh Toàn (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu xây dựng thành phần cấp phối và xác định các đặc trưng cơ lí của gạch xi măng không nung sử dụng bột đá, tro bay và xỉ than trong thành phần cấp phối.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Công; PGS. TS. Trần Quang Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624.1772 / C455. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô phỏng sơ đồ kết cấu trên phần mềm Etabs để xác định ngoại lực tác dụng lên dầm chuyển;

- Phân tích lý thuyết tính toán và cấu tạo dầm chuyển theo phương pháp giàn ảo quy định trong tiêu chuẩn Mỹ ACI 318 - 14;

- Thiết kế hệ kết cấu dầm chuyển cho các trường hợp cụ thể có thực trong thực tế: dầm đỡ cột, dầm đỡ vách cứng, dầm công sôn;

- Đưa ra các lời khuyên khi thiết kế kết cấu dầm chuyển.

 

Tác giả: Bùi Phước Hảo; PGS. TS. Trần Quang Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624.177 / H108. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu sự phân phối ứng suất dưới bản đế ứng với một số trường hợp chịu lực khác nhau;

- Dựa trên kết quả nghiên cứu và một số quy định của Eurocode 3 để thiết kế chân cột thép dùng phương pháp diện tích hữu hiệu.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Trương Hoài Chính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624.1834 / D513. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sự thay đổi về cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh theo thời gian, từ khi mẫu bê tông được 3 ngày tuổi cho đến khi 28 ngày tuổi. Nghiên cứu với hai cấp phối thủy tinh, mẫu thí nghiệm lập phương 15x15x15 cm được đúc, bảo dưỡng và thí nghiệm trong phòng. So sánh cường độ chịu nén giữa các cấp bền của bê tông đá dăm thông thường và bê tông cốt liệu thủy tinh, từ đó suy ra cấp bền của bê tông thuỷ tinh tương ứng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn