foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Vũ; PGS. TS. Hoàng Phương Hoa (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tiến hành khảo sát đối với sự phát triển cường độ của một thiết kế cấp phối bê tông tự lèn bằng việc sử dụng cốt liệu địa phương và để đánh giá hiệu quả của cấp phối BTTL được lựa chọn theo cường độ, độ bền và các tiêu chí sử dụng khác. Các mục tiêu cụ thể như sau:

Thiết kế cấp phối BTTL thích hợp sử dụng cốt liệu địa phương;

Đánh giá sự phát triển cường độ và độ bền của BTTL;

Đề xuất ứng dụng BTTL vào thực tế sản xuất.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Minh Huy; Prof. JYH-BIN, YANG, Ph.D. (người hướng dẫn).

National Central University. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

"The main objective of the research is to develop an integrated time and cost approach based on TFM approach that can be used to analyze schedule delays in construction projects as well as to prepare delay claims by quantifying the delay costs. Accordingly, the proposed method can calculate the cost of total float consuming that belongs to all parties entitlements and hardly analyze as well as calculate several existed delay costs namely, escalation/ acceleration, impact, overhead cost, liquidated damages by only applying a case study to test its outcomes."

Register to read more ...

Tác giả: Từ Hồng Nhung, PGS. TS. Trường Hoài Chính (người hướng dẫn)

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624.1832 Nh513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khả năng chịu kéo của bê tông (thường) theo cường độ chịu nén. Nghiên cứu với cường độ bền B15, B20 và B25 mẫu 15x15x60 c được đúc, bảo dưỡng và thí nghiệm trong phòng.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Văn Sà Rện, PGS. TS. Nguyễn Xuân Toản (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.

Mô tả: 103Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 693.541 R254

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu sự làm việc của kết cấu BTCT ƯST.

- Phân tích kết cấu khung-dầm BTCT ƯST.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố trong thi công căng cáp của khung dầm BTCT ƯST cho nhà dân dụng nhịp lớn.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Nhật Thanh, TS. Lê Khánh Toàn (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 690.22 Th107

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tình hình tai nạn lao động, phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động trong xây dựng tại các công trình xây dựng trong đó có các công trình sửa chữa, trùng tu Chùa Khmer trên địa bàn thành phố Trà Vinh hiện nay thông qua các số liệu thống kê.

- Đề xuất hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động trên các công trường xây dựng tại Thành phố Trà Vinh.

- Đề xuất xây dựng một hệ thống quản lý công tác an toàn lao động nói chung, đặc biệt là an toàn lao động trong thi công, sửa chữa, tu bổ các công trình kiến trúc đặc thù của thành phố (các chùa Khmer) hay các công trình nhà cao tầng đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai gần, làm sao đảm bảo hợp lý, có hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện nước ta nói chung, trên địa bàn thành phố Trà Vinh nói riêng.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.