foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Quang Cường; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng phát triển và lợi ích của cánh đồng lớn trên lúa hiện nay đối với người nông dân, đồng thời xác định rõ nguyên nhân của thực trạng trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm phát triển cánh đồng lớn bền vững trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Văn An; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ A105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình hai lúa và mô hình lúa - tôm , từ đó đề xuất đề xuất các giải pháp quy hoạch chuyển đổi mô hình sản xuất tại xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Th522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hộ sản xuất mía ở tỉnh Hậu Giang để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả tài chính, nâng cao thu nhập cho nông hộ canh tác mía.

Tác giả: Trần Văn Đoái; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2/ Đ404. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này là nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì chăn nuôi bò của các hộ tham gia dự án Heifer sau ba năm dự án chuyển giao về địa phương quản lý, từ đó hỗ trợ cho Heifer Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh cũng như chính quyền địa phương về phương thức hoạt động, cách thức quản lý giúp dự án duy trì bền vững.

 

Tác giả: Trần Văn Vũ; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.13/ V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình Tôm - Lúa truyền thống và mô hình Tôm - Lúa VietGAP tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm duy trì và tiếp tục phát triển mô hình Tôm - Lúa trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn