foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Huy Nghiêm; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17/ Ngh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá được thuận lợi và khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị bưởi Năm roi ở tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị, mang giá trị gia tăng và lợi nhuận cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cao hơn.

 

Tác giả: Thái Thị Thanh Trọn; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17318/ Tr429. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2018. So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Trà Vinh năm 2018. Phân tích tác động của chính sách tại địa phương trong phát triển cánh đồng lớn và đề xuất một số hàm ý chính sách phát triển cánh đồng lớn sản xuất lúa tại tỉnh Trà Vinh

 

Tác giả: Nguyễn Minh Nhờ; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Nh460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được thực trạng vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội của hộ nghèo huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển vốn tín dụng nông thôn cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo trong huyện.

 

Tác giả: Nguyễn Thụy Ái dân; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.8/ D121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá năng lực thích ứng với xâm nhập mặn và đề xuất các hàm ý chính sách thích ứng với xâm nhập mặn cho người dân trồng lúa huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Lê Duy Cường; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.5/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình trồng dừa Sáp và trồng dừa thường tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính vùng trồng dừa cho nông hộ trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.