Tác giả: Trần Hữu Giang, TS. Hồ Văn Liên (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 134Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng đề xuất các biện pháp góp phần cải tiến công tác quản lý đào tạo hình thức VLVH của trường ĐHTV.

Register to read more ...