Tác giả: Nguyễn Văn Đông, TS. Lê Tấn Phước.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / Đ455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về phát triển dịch vụ Thương mại cổ phần để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre rút ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre nhằm gia tăng thị phần, năng cao năng lực cạnh tranh.