User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Lê A, TS. Phan Phương Dung, TS. Đặng Kim Nga.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2012. Mô tả: 223Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần I: Ngữ pháp tiếng Việt.

Chương 1. Một số vấn đề đại cương về ngữ pháp. Chương 2. Từ loại tiếng Việt. Chương 3. Cụm từ tiếng Việt. Chương 4. Câu tiếng Việt. Chương 5. Ngữ pháp văn bản

Phần II: Phong cách học

Chương 6. Phong cách chức năng ngôn ngữ. Chương 7. Các phương tiện tu từ và biện pháp tu từ.