Tác giả: Trần Quang Hà; TS. Nguyễn Quang Lộc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm: 2017.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trình bày một số kiến thức và phân loại các bài tập về đa thức số theo các chủ đề trên. Trong mỗi chương, luận văn đều đưa ra những kiến thức cơ bản và quan trọng, sau đó là hệ thống bài tập áp dụng. Các bài tập trong luận văn chủ yếu sưu tầm ở các đề thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, quốc tế của học sinh và sinh viên, các sách bồi dưỡng học sinh giỏi.

Register to read more ...