Tác giả: Dương Kim Ngọc; PGS. TS Lê Anh Vũ (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 512 Ng419. Vị trí: phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Khái niệm cơ bản về phép rút gọn đại số Lie. Chương 3: Phép rút gọn các đại số Lie thực số chiều thấp. Kết luận.

Register to read more ...