Tác giả: Lê Thị Mộng Nhi; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu nguồn gốc, nghi lễ, ý nghĩa của tín ngưỡng thờ Thần tài – Thổ địa, nhằm khẳng định nét đẹp của tín ngưỡng trong văn hóa của người Việt hiện nay, tại một cộng đồng cư dân. Qua đó cũng để tuyên truyền, phát huy, nét đẹp tín ngưỡng tâm linh của người Việt.