Tác giả: Châu Thúy An; TS. Nguyễn Lâm Điền (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011.

Mô tả: 144Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 895.922334 A105. Vị trí: phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Đi sâu nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nhằm thấy rõ sự đa dạng, phong phú về nhân vật và những nét độc đáo, mới lạ trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Đó cũng là hai phương diện quan trọng tạo nên sự thành công cho truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.

Ngoài ra, nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp chúng tôi đồng thời cũng muốn khẳng định vị trí và tài năng của nhà văn ở thể loại truyện ngắn trong tiến trình truyện ngắn Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Register to read more ...