Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu; TS. Nguyễn Hoa Bằng (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 124Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Với đề tài này, chúng tôi hy vọng tìm ra việc tổ chức hệ thông nhân vật ở truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, chỉ ra hiệu quả nghệ thuật, hiệu quả thẩm mỹ trong cách xây dựng các loại nhân vật trong truyện ngắn của ông. Mặt khác, đề tài đặt hệ thống nhân vật của Nguyễn Minh Châu trong mối so sánh với một vài nhân vật của các nhà văn khác để thấy được những nét khác biệt thể hiện sự độc đáo riêng của mỗi nhà văn với đặc trưng văn hóa và thời đại khác nhau.

Trong chương trình sách giáo khoa Việt Nam, Nguyễn Minh Châu là tác giả tiêu biểu được đưa vào giảng dạy ở bậc học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông với các truyện ngắn Bức tranh, Bến quê và Chiếc thuyền ngoài xa. Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn đóng góp thêm một tài liệu có tính hệ thống về truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu. Điều này bổ sung thêm kiến thức và làm mới cách thức tiếp nhận văn học góp phần cho công tác giảng dạy tác phẩm văn chương ở trường phổ thông được tốt hơn.

Register to read more ...