Tác giả: Nguyễn Thị Kim Vân; PGS. TS. Vũ Quang Huy (người hướng dẫn).

Đại học Y Dược TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 616.1028/ V121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện quy trình sản xuất mẫu hồng cầu và huyết thanh đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO/IEC 17043:2010 ứng dụng trong ngoại kiểm các xét nghiệm truyền máu.