foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Start, End, Duration
.
.
Repeat type
Repeat Interval
Repeat Count repeats
Repeat Until
.
By Year Day
Comma separated list
Count back from year end
By Month Comma separated list
By Week Num Comma separated list
Count back from year end
By Month Day
Comma separated list
Count back from month end
By Day
Which Week(s)?
Count back from month end
Select Repeat Dates
.
Irregular repeat dates cannot be exported at present.
NOT YET SUPPORTED


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.