foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Lương Nguyễn Duy Thông; PGS.TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2024.

Mô tả: 172Tr. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu vai trò và mức độ ảnh hưởng các yếu tố, trong đó khám phá yếu tố “công nghệ tài chính” ảnh hưởng đến CNCĐS DNNVV ĐBSCL. Đóng góp về mặt lý thuyết yếu tố “công nghệ tài chính” ảnh hưởng đến CNCĐS DNNVV; và đóng góp về mặt thực tiễn giúp DNNVV xác định mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến CNCĐS để doanh nghiệp xây dựng các chiến lược CĐS phù hợp. Đồng thời đề xuất hàm ý chính sách và các giải pháp thúc đẩy DNNVV CNCĐS phù hợp với chiến lược phát triển KteS của ĐBSCL đến năm 2030.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn