foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: La Thị Thúy Vi; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ V300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề về khái niệm, nội dung và thực tiễn hoạt động kiểm sát đối với vụ án dân sự xét xử theo thủ tục thông thường ở giai đoạn sơ thẩm; trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn