foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Nguyễn Ky; PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà, PGS.TS. Trần Đăng Khoa (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 187Tr. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung, nghiên cứu này là khám phá bản chất của các năng lực quản trị tri thức và vốn xã hội tác động vào kết quả kinh doanh bị chi phối bởi trung gian của năng lực đổi mới; song song đó nêu đề xuất mô hình nghiên cứu và kiểm định các nhân tố tác động vào kết quả kinh doanh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn