foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Đoàn Hoàng Hải; TS. Nguyễn Văn Tân, PGS.TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 233Tr. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu là các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Trường hợp Viễn thông TPHCM. Nghiên cứu sẽ chứng minh cơ sở lý thuyết phù hợp với trường hợp viễn thông của Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn