foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Nguyễn Chính; TS. Mai Mỹ Duyên, TS. Nguyễn Phúc Nghiệp (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 190Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận án tập trung nghiên cứu vai trò và những đóng góp của nghệ nhân trên các phương diện thực hành di sản văn hóa. Đồng thời, phân tích những điều kiện lịch sử xã hội đã tác động đến nghệ nhân trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn