foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Võ Văn Sơn; PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương, TS. Nguyễn Phúc Nghiệp (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2024.

Mô tả: 210Tr. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của luận án là khảo cứu và làm nổi bật về vai trò, vị trí, ý nghĩa, giá trị văn hóa của chợ Tiền Giang (văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử, văn hóa tâm linh) đối với đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn