foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Nga.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Di truyền học Mendel và mở rộng. Chương 2. Di truyền học nhiễm sắc thể. Chương 3. DNA và cấu trúc phân tử trên nhiễm sắc thể. Chương 4. Gene và sự tổng hợp Protein. Chương 5. Đột biến Gene và đột biến nhiễm sắc thể. Chương 6. Di truyền tế bào chất. Chương 7. Di truyền học quần thể.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn