foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Schneider Electric S. A.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2013. Mô tả: 457Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 621.3192/ E38. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu các quy tắc chung cho thiết kế mạng điện, kết nối mạng phân phối nguồn quốc gia trung thế, các kiểu kết nối mạng điện hạ áp. Hướng dẫn chọn lựa cấu trúc lưới trung và hạ thế, phân phối trong mạng hạ áp, bảo vệ chống điện giật, xác định kích cỡ và bảo vệ dây dẫn, thiết bị đóng cắt hạ áp... theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn