foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Dy Niên.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2002.

Mô tả: 349Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng ngoai giao Hồ Chí Minh. Chương 2: Những nội dung chủ yếu. Chương 3: Phương pháp, phong cách và nghệ thuật. Chương 4: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn