foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2008.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 13x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên. Phần 2: Dành cho các lực lượng vũ trang. Phần 3: Dành cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Phần 4: Dành cho công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn