foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Tấn Lực; TS. Nghiêm Kỳ Hồng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352/ L552. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng quản lý nhà nước đối với Lưu trữ lịch sử tỉnh Sóc Trăng nhằm đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra giải pháp hoàn thiện hiệu quả quản lý nhà nước đối với Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh nói chung và quản lý nhà nước đối với Lưu trữ lịch sử tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn