foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Quách Thị Vũ Huệ, TS. Nguyễn Quang Giao (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 125Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về chất lượng; chất lượng ĐTN; quản lý chất lượng; quản lý chất lượng ĐTN và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTN ngắn hạn của trường ĐHTV, đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn tại Trường ĐHTV trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.