foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, năm: 2010. Mô tả: 235 trang, 24cm. Số định danh: 363.7/ C550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Trình bày một số khái niệm và chức năng của môi trường. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường. Các vấn đề dân số và môi trường. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người với môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn