foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Trúc Linh, Trần Văn Triệu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015. Mô tả: 85Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung.

Chương 1: Khái quát về Luật lao động. Chương 2: Quan hệ pháp luật lao động. Chương 3: Việc làm - học nghề. Chương 4: Công đoàn Việt Nam. Chương 5: Thời giờ làm việc - Thời giờ nghỉ ngơi. Chương 6: Tiền lương. Chương 7: Bảo hiểm xã hội. Chương 8: Thỏa ước lao động tập thể. Chương 9: Tuyển dụng lao động - Hợp đồng lao động. Chương 10: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn