foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Minh Hương (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân, năm: 2021. Mô tả: 607 trang, 22cm. Số định danh: 342.597060711/ H561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Giới thiệu về Luật Hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; quyết định hành chính...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn