foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Đinh Xuân Lý.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, năm: 2013. Mô tả: 444 trang, 21cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Phần 1: Đối ngoại thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1945-1975). Phần 2: Đối ngoại thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2012).


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn