foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Đệ; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.18 / Đ250. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn