foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đồng Hồng Đào; TS. Nguyễn Quốc Nghi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.6/ Đ108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa khung lý thuyết về đầu tư công, nội dung quản lý nhà nước về dự án đầu tư công. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện đối với công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn