foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Ngọc Châu; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 354.880959786/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống cơ sở lý luận quản lý nhà nước về dự án đầu tư công trình dân dụng. Đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước về dự án đầu tư công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn