foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Phúc Dương; TS. Đồng Việt Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.66/ D561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức y tế tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức ngành y tế tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn