foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Hoàng Huấn; Nguyễn Thanh Tần (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8 / H502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Ứng dụng PLC và các thiết bị cảm biến tạo thành một hệ thống sản xuất nước nhỏ; kết hợp điều khiển giám sát bằng máy tính

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn