foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Việt Trinh; Liêu Thanh Tâm (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.210285/ Tr312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn phương pháp của SV ngành GDMN Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để góp phần đào tạo nên đội ngũ GVMN tương lai vừa có chuyên môn vừa có kĩ năng ứng dụng CNTT, sáng tạo, hội nhập với nền giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lan; Võ Thúy Hồng (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ L105 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu được những khó khăn của giáo viên mầm non trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ giai đoạn nhà trẻ. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp những khó khăn cho giáo viên mầm non trong quá trình chăm sóc-giáo dục trẻ lứa tuổi nhà trẻ qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trẻ mầm non.

 

 

Tác giả: Lữ Kiều Diễm Phúc; Trần Thị Kim Huệ (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Ph506. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng mức độ biểu hiện kỹ năng giao tiếp ở trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề và những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đó. Từ đó đề xuất ra một số biện pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như; Liêu Thị Thùy Trang (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi. Trên cơ sở đó để đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần tìm ra những biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi hiệu quả, phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ, mục tiêu giáo dục.

 

 

Tác giả: Võ Thị Tiên; Liêu Thị Thùy Trang (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ T305 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu về việc giáo dục âm nhạc cho trẻ 4- 5 tuổi, nhằm đưa ra một số biện pháp:

- Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc, tìm hiểu phương pháp, biện pháp, thủ thuật sáng tạo, giúp trẻ tích cực tập trung chú ý, thích thú, hào hứng tham gia các hoạt động âm nhạc, nắm bắt kiến thức một cách có hệ thống, có tổ chức mà trẻ vẫn cảm thấy tự nhiên, thoải mái, tự tin không bị gò bó. Trẻ cảm nhận và thể hiện nhịp điệu âm nhạc sáng tạo trong hoạt động âm nhạc. Từ đó, góp phần phát triển giáo dục tình cảm thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ;

- Trên cơ sở tìm hiểu phương pháp giảng dạy của giáo viên, hiệu quả âm nhạc đối với trẻ 4-5 tuổi. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn