foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Biên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Nh550 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sưu tầm những bài hát đồng dao và nghiên cứu đưa vào chương trình dạy nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non xã An Phú Tân

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn