foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Lê Huyền Trang; ThS. Lý Thị Bé Luyễn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 351.597/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng và nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động soạn thảo văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Thạch Thị Sô Thia Ni; ThS. Lý Thị Bé Luyễn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 351.597/ N300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đưa ra cơ sở lý luận về công tác soạn thảo văn bản hành chính. - Tìm hiểu thực trạng công tác soạn thảo văn bản hành chính tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản hành chính tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Mã Thị Nhị; Huỳnh Điệp Như (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.3 / Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng Công tác tiếp công dân tại UBND xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại cơ quan.

 

 

Tác giả: Danh Hảo Đang; Nguyễn Trọng Lăng (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23/ Đ106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

 Tìm hiểu thực trạng văn hóa công sở và đề xuất một số giải pháp nâng cao văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Yên; Dương Thanh Tuấn (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ Y603. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, quy trình thực hiện và thời hạn bảo quản tài liệu; nghiên cứu sự cần thiết của công tác lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá thực trạng công tác lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh trong năm 2017;

- Nghiên cứu những đề xuất, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn